PoTeHu vesiensuojeluyhdistys

PoTeHu tekee työtä Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven vesiensuojelun hyväksi. Täältä saat tietoa vesistömme tilasta ja PoTeHun toiminnasta.

PoTeHu

Toiminnan lakkautuspäätös tehtiin vuosikokouksessa 25.5.2019.

PoTeHu perustettiin 22.8.1997. Se on voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys

Uutisia

28.5.2019 PoTeHun vuosikokous pidettiin 25.5.2019 ja se teki toiminnan lakkautuspäätöksen, jotta PoTeHun suojelutoiminta voidaan yhdistää VESYn kanssa (Vihdin Enäjärven Suojeluyhdistys).

9.4.2019 PoTeHu-järvien vedenlaatuun vaikuttava suurin yksittäinen tekijä on Enäjärven vedenlaatu. PoTeHun johtokunta ehdottaa, että yhdistys lyö hynttyyt yhteen Enäjärven yhdistyksen, Vesyn, kanssa. Näin pääsemme vaikuttamaan myös Enäjärven toimiin. Pitkällisten keskustelujen jälkeen olemme tulleet siihen tulokseen, että tällä tavalla saisimme tehostettua vesiensuojelun toimintaa. Vesyn johtokunta puoltaa tätä suunnitelmaa. Jotta voimme toteuttaa sen, se pitää hyväksyä kummankin yhdistyksen vuosikokouksessa.

Facebook

Kosteikkoprojekti

Vesistön tila

Päivitetty pitkän tähtäimen suunnitelma:

PTS 2017

 

Sedimenttitutkimus Enäjärvestä:

Tomi Varjus: Seurantatutkimus Vihdin Enäjärven fosforipidätyskyvyn kehityksestä, 2015

 

Suunnitelmassa on paljon taustatietoa vesistöstämme:

Juhani Niinimäki: Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven kunnostussuunnitelma, 2011

Tule mukaan

Voit auttaa liittymällä jäseneksi ja maksamalla jäsenmaksun.

 

Jos sinulla on ideoita järvien virkistys- ja hyötykäytöstä, kerro meille. Tehdään yhdessä!

Pitkäniitunoja laskee Hulttilanjokeen. Pitkäniitun alavin osa on tulvaherkkää peltoa, joka sopii kaivetun kosteikon sijoituspaikaksi. Elokuussa 2016 saatiin tälle paikalle valmiiksi kosteikko, jonka avulla halutaan saada kiinni ojaa pitkin valuvia ravinteita ja estää niiden kulkeutuminen Poikkipuoliaiseen.

Kuvassa naapuriväki ja lehdistö katsastavat vastavalmistunutta kosteikkoa.

Vihdin uutisten artikkeli kyseisestä katsastuksesta: 

http://www.vihdinuutiset.fi/artikkeli/438210-pitkaniitun-kosteikko-on-riittavan-suuri

Tarkempaa kuvausta Pitkäniitun kosteikon rakentamisesta on sivulla "Pitkäniittu".

Tiedot ajankohtaisista tapahtumista näkyvät Facebook-sivuillemme:

www.facebook.com/potehu Palautettanäistä sivustoista voit myös antaa Facebookissa (tai lähettämällä viestin Yhteystiedot-sivulta). 

 

Poikkipuoliainen syyskuu 2015